Legevakt Storgaten eller Aker

Velg alternativ under for riktig legevakt, åpningstid og kontaktinformasjon.

Skade

Brudd, forstuing, sår, hodeskade… Legevakt Storgata (døgnåpen).

Sykdom

tabFeber, smerter, kvalme, oppkast, diaré, forgiftning… Legevakt Aker (16:00-01:30, helg 10:00-01:30) eller Legevakt Storgata (døgnåpen).

Psykisk krise

Selvmordsfare, psykose, forvirring… Legevakt Storgata (døgnåpen) eller Legevakt Aker (16:00-01:30, helg 10:00-01:30).

Vold, overgrep og livskrise

Sosialtjeneste, voldtekt, rus, vern for eldre… Legevakt Storgata (døgnåpen).

Ring legevakten

Telefon 116117